Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
İtfaiye Amirliği
Zabıta Amirliği
12